Գլխավոր էջ Նորություններ Բարեվարքության ինստիտուցիոնալ համակարգը Հայաստանի հանրային կառավարման ոլորտում
Նորություններ
2021 Հոկ
20

Բարեվարքության ինստիտուցիոնալ համակարգը Հայաստանի հանրային կառավարման ոլորտում

ԹԻՀԿ-ը հրապարակել է  «Բարեվարքության ինստիտուցիոնալ համակարգը Հայաստանի հանրային կառավարման ոլորտում» զեկույցը, որի նպատակն է հետազոտել Հայաստանի Հանրապետության պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում հակակոռուպցիոն համակարգի, մասնավորապես էթիկայի հանձնաժողովների, բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների, ինչպես նաև ազդարարման հարցերով պատասխանատուների ինստիտուտների կայացվածությունը, դրանց գործունեության համապատասխանությունը մի շարք օրենքներով սահմանված գործունեության պահանջներին և առանձնահատկություններին: Զեկույցը ծառայում է որպես ելակետային ուսումնասիրություն, որը հետագա պարբերական հետազոտությունների արդյունքում թույլ կտա գնահատել հակակոռուպցիոն քաղաքականության առաջընթացը ժամանակի ընթացքում:

Ուսումնասիրությունն իրականացվել է ԹԻՀԿ «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրի շրջանակներում, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) աջակցությամբ։