Նորություններ

Մենք՝ քաղաքացիական հասարակության նշյալ կազմակերպություններս, խորապես մտահոգված ենք, որ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի փոփոխություններով խոշտանգման գործերի նախաքննությունը փոխանցվում է ԱԱԾ քննիչներին։ Արձանագրում ենք, որ այս փոփոխությունները էական հետընթաց են մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, քանի որ ինստիտուցիոնալ առումով նվազեցնում են խոշտանգումներից զերծ մնալու բացարձակ իրավունքի պաշտպանության երաշխիքները։

14.10.2021 թ. իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում հրապարակվել է ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից մշակված «Պետական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը:

Մի շարք հասարակական կազմակերպություններ առաջարկում են ՀՀ քաղաքացու անձնագրի վավերականության ժամկետի առաջարկվող  փոփոխության վերաբերյալ  քննարկվող նախագիծը հանել շրջանառությունից։ Այն խնդրահարույց է մի շարք պատճառներով.

 

ԹԻՀԿ-ը հրապարակել է  «Բարեվարքության ինստիտուցիոնալ համակարգը Հայաստանի հանրային կառավարման ոլորտում» զեկույցը, որի նպատակն է հետազոտել Հայաստանի Հանրապետության պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում հակակոռուպցիոն համակարգի, մասնավորապես էթիկայի հանձնաժողովների, բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների, ինչպես նաև ազդարարման հարցերով պատասխանատուների ինստիտուտների կայացվածությունը, դրանց գործունեության համապատասխանությունը մի շարք օրենքներով սահմանված գործունեության պահանջներին և առանձնահատկություններին: Զեկույցը ծառայում է որպես ելակետային ուսումնասիրություն, որը հետագա պարբերական հետազոտությունների արդյունքում թույլ կտա գնահատել հակակոռուպցիոն քաղաքականության առաջընթացը ժամանակի ընթացքում:

 

Կարևորելով երիտասարդ մասնագետների դերը կոռուպցիայի դեմ պայքարում, ԹԻՀԿ-ը մեկնարկել է «Իրավական ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն փորձաքննության» կրթական ծրագիրը, որի շրջանակներում 13 երիտասարդ իրավաբան-փորձագետներ կստանան գիտելիքներ և գործիքակազմ նորմատիվ իրավական ակտերում կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման և չեզոքացման մեթոդների վերաբերյալ: Երկամսյա ծրագիրը ներառում է տեսական և գործնական փուլեր։

2021 թ. հոկտեմբերի 17-ին Հայաստանի Հանրապետության 9 համայնքներում տեղի են ունեցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ) հերթական ընտրություններ: Վեց համայնքում տեղի են ունեցել համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքի ավագանու, մեկում` մեծամասնական ընտրակարգով ավագանու անդամի, իսկ երկուսում՝ միաժամանակ՝ մեծամասնական ընտրակարգով համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի ընտրություններ: «Ականատես» դիտորդական առաքելության կողմից երկարաժամկետ և կարճաժամկետ դիտորդություն է իրականացվել բոլոր 6 համայնքներում, որտեղ ընթացել են համամասնական ընտրակարգով համայնքի ավագանու ընտրություններ:

Հոկտեմբերի 14-ին, տեղի ունեցավ ԹԻՀԿ-ի կողմից կազմակերպված՝ իրական շահառուների թափանցիկության թեմայով երկրորդ դասընթացը, որի ընթացքում մանրամասն քննարկվեցին իրական շահառուների թափանցիկության արդի միջազգային զարգացումները, իրական շահառուների բացահայտման գործընթացը Հայաստանում, ինչպես նաև հետաքննող լրագրության դերը իրական շահառուների բացահայտման մեջ։

Շտեմարաններ
IDITORD ԱՌՑԱՆՑ ՀԱՐԹԱԿ
iDitord հարթակը քաղաքացիական վերահսկողության բաց գործիք է, որն ինտերակտիվ եղանակով արձանագրում և պատկերում է ընտրական գործընթացների խախտումները, այդ թվում՝ վարչական ռեսուրսի օգտագործման դեպքերը:
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՏՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ
Այս շտեմարանն ամփոփում է «Քաղաքացի դիտորդ» հասարակական նախաձեռնության կողմից իրականացված Երևանի ավագանու 2013 թ. մայիսի 5-ի և 2013 թ. մայիսի 26-ի, 2014 թ. մարտի 9-ի, 2014 թ. հունիսի 8-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների և դեկտեմբերի 6-ի ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի դիտորդության արդյունքները:
ԸՆՏՐԱԿԵՂԾԱՐԱՐՆԵՐԻ ՊԱՏ
2015թ. սահմանադրական հանրաքվեի և հետագա ընտրությունների կեղծարարության մեջ ներգրավված անձանց և նրանց անօրինական գործողությունների մասին տեղեկություններ:
ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԹՎԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ
Այս շտեմարանում ներկայացվում են ՀՀ ազգային ժողովի 2012, 2017 և 2018 թ., ՀՀ նախագահի 2013 թ. Երևանի ավագանու 2013 թ. ընտրությունների և 2015 թ. հանրաքվեի պաշտոնական տվյալների հիման վրա իրականացված էլեկտրոնային մոնիտորինգի համառոտ վերլուծական արդյունքները:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐ
Հայաստանի հանքավայրերի, դրանց հաստատված պաշարների, կարգավիճակի, ընդերքօգտագործողների բաժնետերերի, տարածքում պատմամշակութային հուշարձանների առկայության և հանքարդյունաբերական թափոնների կուտակման վերաբերյալ տեղեկություններ:
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ
Երևանի քանդված ոչնչացված, ապամոնտաժված և վտանգված պատմամշակութային հուշարձան-շենքերի, դրանց իրավական և փաստացի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկություններ:
ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԱՆԱՉ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ
Երևանի ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների, դրանց մակերեսի, կառուցապատման, վարձակալների, շինարարության գործընթացում տեղ գտած քաղաքաշինական և այլ իրավախախտումների վերաբերյալ տեղեկություններ:
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Սկսած 2006թ. «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» (ԹԻՀԿ) հասարակական կազմակերպությունն «Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստան»-ի աջակցությամբ իրականացնում է Հայաստանի պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ և գնահատում:
Տեսահոլովակներ
Ո՞վ է ազդարարը
Ո՞վ է ազդարարը
Ինչպե՞ս ազդարարել և ու՞մ
Ինչպե՞ս ազդարարել և ու՞մ
Ազդարարի և փոխկապակցված անձի պաշտպանությունը
Ազդարարի և փոխկապակցված անձի պաշտպանությունը
Վարչական ռեսուրսի օգտագործում
Վարչական ռեսուրսի օգտագործում