Թիմ
Սոնա
Այվազյան
Գործադիր տնօրեն
Շուշան
Ավագյան
Ծրագրի օգնական
Ժանետ
Ավետիսյան
Ֆոնդհայթայթման կառավարիչ
Գայանե
Բաղդասարյան
Ծրագրի ղեկավար
Արմինե
Թոխմախյան
Հաղորդակցման համակարգող
Արմեն
Խուդավերդյան
Հանրային կառավարման գծով խորհրդատու
Անուշ
Հակոբյան
Իրավաբան
Գոհար
Հայրյան
Գլխավոր հաշվապահ
Վարուժան
Հոկտանյան
Ծրագրի ղեկավար
Մարիամ
Հովեյան
Ծրագրի ղեկավար
Արեն
Մանուկյան
Ծրագրի ղեկավար
Քրիստինե
Մարգարյան
Մարդկային ռեսուրսների և կազմակերպական զարգացման համակարգող
Հայկ
Մարտիրոսյան
Իրավական հարցերով փորձագետ
Մերի
Մինասյան
Ծրագրի օգնական
Նարինե
Նուշերվանյան
Գրասենյակի կառավարիչ
Ամալյա
Ումուրշադյան
Դրամաշնորհների կառավարիչ
Ալեքսեյ
Պետրոսյան
Ծրագրի ղեկավար
Լուսինե
Ստեփանյան
Միջոցառումների և ադմինիստրատիվ աշխատանքների համակարգող