Էթիկայի հանձնաժողով

Կազմակերպության անդամների, աշխատակիցների ու կամավորների կողմից Վար­քագծի կանոնների խախտման և/կամ շահերի բախման դեպքերի, ինչպես նաև Վարքագծի կա­նոն­­ների և/կամ շահերի բախման պահանջների վերաբերյալ մեկնաբանությունների և խոր­հրդա­տվության ստանալու համար կարող եք գրել Էթիկայի հանձնաժողովին [email protected] էլ. հասցեին:

Քաղաքացիներից ստացված դիմում բողոք­նե­րի, այդ թվում՝ անանուն հաղորդումների հիման վրա Էթիկայի հանձնաժողովը վարույթ է հարու­ցում, եթե հաղորդման տեքստում կոնկրետ նշված է Կազմակերպության անդամների, աշխատակիցների և կամավորների անունը, ազգանունը, նրա կողմից վար­քագծի կանոնի կամ շահերի բախման իրավիճակների խախտման դեպքի նկա­րա­գրությունը և խախտումը վկայող հանգամանքներն ու փաստերը։

Արթուր
Գրիգորյան
Հանձնաժողովի նախագահ, հանձնաժողովի անդամ է 2019-ից
Լանա
Կառլովա
Հանձնաժողովի անդամ է 2019-ից
Վարուժան
Հոկտանյան
Հանձնաժողովի անդամ է 2020-ից