Գլխավոր էջ Գործունեություն Դրամաշնորհային ծրագրեր

Դրամաշնորհային ծրագրեր

ՔՀԿ չափիչ՝ նպաստավոր միջավայրի և ՔՀԿ-ների իրավազորման կողմնացույց

ՔՀԿ չափիչը ուսումնասիրում է Արևելյան գործընկերության երկրներում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ-ների) միջավայրը և ջատագովում դրա բարելավումը։ Այս գործիքը չափում է առկա իրավական կարգավորումները և պրակտիկ դրսևորումները քաղաքացիական հասարակության վրա...

Քաղաքացիական հասարակության կարողությունների զարգացում

ծրագրի նպատակն է Արցախում քաղաքացիական հասարակության կարողությունների զարգացումը։ Այդ նպատակով կշարունակի իր գործունեությունը ծավալել Արցախում գործող «Քաղաքացիական հաբ» հասարակական կազմակերպությունը, կգործի կազմակերպության գրասենյակը։ Գրասենյակը կծառայի նաև որպես ռեսուրս կենտրոն՝ այլ...

Մասնակցային ժողովրդավարությունը գործողության մեջ

Ծրագրի նպատակն է ապահովել հանրային կառավարման և ժողովրդավարական գործընթացների ոլորտներում որոշումների կայացման փաստահենք և մասնակցային գործընթացը քաղաքացիական հասարակության (ՔՀ) դերակատարների՝ հանրային քաղաքականության մշակման գործում ունեցած փորձի կիրառման միջոցով, ինչպես նաև...

Արժանապատիվ աշխատանք հիմա

Ծրագրի նպատակն է նպաստել աշխատանքի և սոցիալական իրավունքների պաշտպանության անհատական, կոլեկտիվ և պետական մեխանիզմների զարգացմանը և դրանց կիրառմանը Հայաստանում `արհմիությունների հզորացման և օրենսդրական դաշտի բարեփոխումներին ուղղված շահերի պաշտպանության...

ՍԱՆԿՈՒՍ. Քաղաքացիական հասարակության շրջանում հաշվետվողականության մեխանիզմների ամրապնդում․ ազգային ծրագրի իրականացում և մասնակցություն համաշխարհային և տարածաշրջանային գործողություններին

ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանի հանրակրթության ոլորտում հաշվետվողականության բարձրացմանը՝ քաղաքացիական հասարակության (ՔՀ) շրջանում արդյունավետ մշտադիտարկման մեխանիզմների ներդրման շնորհիվ: Գործողությունն ընգրկում է կրթության ոլորտին առնչվող ՔՀ անդամների և փորձագետների կարողությունների զարգացում՝...

Քաղաքական կոռուպցիայի տուրեր

Ծրագրի նպատակն է մշակել և իրականացնել քաղաքական կոռուպցիայի տուրեր տեղացի և օտարերկրյա զբոսաշրջիկների համար։ Երևանում և մոտակա որոշ մարզերում փորձագետների օգնությամբ կիրականացվեն կոռուպցիոն տուրեր և շրջագայություններ, որոնց միջոցով տեղացի և...

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի և Նախագահի ընտրությունների դիտորդություն

Ծրագրի նպատակն է «Ականատես» դիտորդական առաքելության շրջանակում 2020 թ․ մարտի 31-ի Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի և Նախագահի ընտրությունների, ներառյալ նաև երկրորդ փուլի դիտարկումը` խթանելով Արցախում ազատ և արդար...

Ծրագրային բյուջետավորման պրակտիկայի մոնիտորինգ և ջատագովություն

Ծրագրի նպատակն է վեր հանել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության (ԱՍՀՆ) ծրագրերի բացթողումներն ու թերությունները և դրանց ելքային ցուցանիշները` ՀՀ ԱՍՀՆ համար մշակելով այնպիսի բյուջե, որը ծրագրային...

Հայաստանի հանրային կառույցների կողմից կատարվող գնումների պրակտիկայի բարելավմանն ուղղված մոնիտորինգ և ջատագովություն

Ծրագրի նպատակն է վեր հանել հանրային գնումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության բացթողումներն ու թերությունները, գործնականում գնահատել գնումների օրենսդրության իրականացումը, վեր հանել ՀՀ կառավավարության և համայնքային կառույցների կողմից գնումների գործընթացներում առկա կոռուպցիոն...

Հայաստանում հակակոռուպցիոն ուսումնասիրությունների վերաբերյալ hավաստագիր շնորհող ծրագիր

Ծրագրի նպատակն է ստեղծել հակակոռուպցիոն միջառարկայական ուսումնասիրությունների վերաբերյալ hավաստագիր շնորհող վերապատրաստման ակադեմիական ծրագիր, որը հասանելի կլինի ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսանողների և պետական ու հասարակական կազմակերպություններում աշխատող պրակտիկ գործիչների համար:...