ԵՄ ֆինանսավորմամբ հետազոտական փոքր դրամաշնորհների հայտերի ներկայացման հրավեր Հայաստանում հանրային քաղաքականության և ժողովրդավարական գործընթացների թեմաներով

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը (ԹԻՀԿ) Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող «Մասնակցային ժողովրդավարությունը գործողության մեջ» ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին (ՔՀԿ), քաղաքացիական նախաձեռնություններին, անհատ փորձագետներին, հետազոտողներին և ուսանողներին դիտարկելու այս հնարավորությունը և ներկայացնելու հետազոտական ծրագրի հայտեր հանրային կառավարման և ժողովրդավարության ոլորտներում։

Հետազոտական ծրագրերի թեմատիկ շրջանակը

Հայտերը պետք է առնչվեն հետևյալ մեկ կամ ավելի թեմաներին՝

Հանրային կառավարում

 1. Խորհրդարանական վերահսկողության հիմնահարցերը լավ կառավարման համատեքստում
 2. Պետական կառավարման արդյունավետության գնահատման մոդելները․
 3. Քաղաքացիական ծառայության համակարգի զարգացման միտումներն ու հնարավորությունները 21-րդ դարում
 4. Հանրային ծառայության գրավչության բարձրացման հիմնահարցերը․
 5. Պետական հատվածում վարձատրության և նյութական խրախուսման հիմնախնդիրները
 6. Պետական հատվածում աշխատանքային ճկունության (այդ թվում՝ այլ աշխատանքով զբաղվելու, ճկուն աշխատաժամանակի) և հորիզոնական ու ուղղահայաց շարժունակության հիմնահարցերը
 7. Պետական հատվածում կատարողականի գնահատման մոդելները․
 8. Հանրային մասնակցության մոդելները քաղաքականության մշակման և հանրային հաշվետվողականության գործընթացներում
 9. Հանրային տեղեկատվության մատչելիությունն ու հասանելիությունը, մոնիթորինգի, վերահսկողության իրականացման և ուղղորդման համակարգերը։

Ժողովրդավարություն

 1. Ժողովրդավարության մասին կրթությունը բուհերում
 2. Քաղաքացիական հասարակության ներգրավումը պետության արտաքին քաղաքականության հարցերում
 3. Ժողովրդավարության պաշտպանությունը ավտորիտար արտաքին միջավայրում
 4. Հանրային դիվանագիտությունը և ազգային անվտանգությունը:

Բոլոր հետազոտությունները պետք է հիմված լինեն նաև միջազգային փորձի և լավագույն պրակտիկայի ուսումնասիրության վրա՝ առաջարկելով իրատեսական և պրակտիկ լուծումներ ընտրված ոլորտներում բացահայտված խնդիրներին և մարտահրավերներին։

Հետազոտական դրամաշնորհի բյուջեն. առավելագույնը 8,000 եվրո

Ծրագրի տևողությունը․ առավելագույնը 6 ամիս

Ծրագրերի ակնկալվող մեկնարկը․ սեպտեմբերի 30, 2021 թ․

Ծրագրային հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը․ օգոստոսի 20, 2021 թ․

Հայտերի գնահատման չափորոշիչներ

Կիրականացվի ներկայացված հայտերը նախնական գնահատոմ` մրցույթին չհամապատասխանող առաջարկները բացառելու համար: Այնուհետև դրանք կներկայացվեն մրցույթային հանձնաժողովին և կգնահատվեն ըստ հետևյալ չափորոշիչների.

I. Կազմակերպության/անհատի փորձը (20 միավոր)

 • կազմակերպության առաքելությունը և նպատակները
 • կազմակերպության/անհատի փորձը նշված ոլորտում
 • ծրագրում առաջարկվող աշխատակազմի, իսկ անհատ դիմորդի դեպքում՝ ծրագրային թիմի փորձառությունը (ըստ առկայության)։

II. Առաջարկվող ծրագրի նկարագրությունը (40 միավոր)

 • հիմնախնդրի ներկայացումը և կարիքի հիմնավորումը
 • առաջարկվող հետազոտության նպատակահարմարությունը
 • հետազոտության մեթոդաբանության հիմնավորվածությունը
 • ակնկալվող արդյունքների իրատեսական լինելը
 • իրականացման ժամանակացույցի իրատեսական լինելը։

III. Արդյունքների կիրառականությունը (20 միավոր)

 • հետազոտության արդյունքների հետագա կիրառելիությունը հանրային կառավարման և ժողովրդավարական գործընթացների կատարելագործման առումով
 • հետազոտության նորարարությունը և իրականացվող այլ աշխատանքների հետ չկրկնվելու հանգամանքը։

IV. Բյուջեն (20 միավոր)

 • առաջարկվող ծախսերի ողջամտությունը և հիմնավորվածությունը

Բոլոր հետազոտական ծրագրերը պետք է ներառեն գենդերային վերլուծություն և դիտարկեն ընտրված հետազոտության թեմային առնչվող ներառականության և բացառման խնդիրները

Սույն հրավերի պահանջներին անհամապատասխանության և գնահատման արդյունքում ծրագրային հայտերի ընտրության անհնարինության դեպքում կհայտարարվի նոր հրավեր ծրագրային հայտերի ներկայացման համար։

Ծրագրի առաջարկի ներկայացման կարգը

Հայտերի հրավերին մասնակցելու համար կազմակերպությունները, անհատները պետք է ուղարկեն փաթեթ՝ ներառելով.

Ծրագրի առաջարկը` կից ներկայացված ձևաչափով

 • Դիմում (Դիմումի ձև)
 • Աշխատանքային պլանը (Հավելված 1)
 • Ծրագրային բյուջեն ներկայացված ձևաչափով և դրա նկարագիրը (Հավելված 2)
 • Ծրագրում ընդգրկված աշխատակազմի/թիմի/անհատի համառոտ կենսագրականները․
 • Ընտրված ոլորտում կազմակերպության/թիմի/անհատի կողմից մշակված որևէ հրապարակում կամ համապատասխան ինտերնետային հղում։

Ուշադրություն․ Միևնույն դիմորդը (կազմակերպություն և անհատ) կարող է ներկայացնել մեկից ավելի ծրագրի առաջարկ։

Ծրագրային առաջարկները պետք է ուղարկել մինչև ս.թ. օգոստոսի 20-ը՝ օրվա վերջ [email protected] էլեկտրոնային հասցեով` նամակի վերնագրում նշելով «Research proposals»: Լրացուցիչ հարցերի դեպքում խնդրում ենք գրել նշված էլեկտրոնային փոստին:

Կազմակերպության մասին

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը հիմնադրվել է 2000թ. և գործում է որպես Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ (ԹԻ) կոռուպցիայի դեմ պայքարող համաշխարհային շարժման հավատարմագրված ներկայացուցչություն Հայաստանում: Կազմակերպության առաքելությունն է՝ կոռուպցիան նվազեցնելու և ժողովրդավարությունն ամրապնդելու միջոցով նպաստել լավ կառավարմանը Հայաստանում: Կազմակերպության նպատակներն են՝ աջակցել արդյունավետ հակակոռուպցիոն քաղաքականությանը և թափանցիկ ու հաշվետու կառավարմանը, խթանել ազատ և արդար ընտրությունների անցկացումը և հանրային ռեսուրսների թափանցիկ ու հաշվետու կառավարումը: