ԹԻՀԿ-ը Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ քարտուղարության հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակում հրավիրում է լրագրողներին՝ ներկայացնելու հետաքննական նյութերի առաջարկներ, որոնք վերաբերում են ապօրինի ձեռքբերված փողերի շրջանառման, այդ թվում՝ փողերի լվացման և միջազգային պատժամիջոցները շրջանցելու թեմաներին:

Նյութերը կարող են լինել տարբեր ձևաչափի հոդվածներ, տեսանյութեր, ինֆոգրաֆիկաներ և այլն։ Խրախուսվում է մուլտիմեդիա նյութերի պատրաստումը։

Հետաքննական մեկ ծրագրի ֆինանսավորման սահմանաչափը 500,000 ՀՀ դրամ է։

Մրցույթին դիմելու ժամկետը 2023 թվականի հունվարի 10-ն է։

Ծրագրերի մեկնարկը 2023 թվականի հունվարի 20-ն է։

Նյութերը պետք է պատրաստ լինեն հրապարակման մինչեւ 2023 թվականի մարտի 20-ը:

Հայտերի գնահատման չափորոշիչներ

Ներկայացված հայտերը կգնահատվեն փորձագիտական հանձնաժողովի կողմից՝ ըստ հետևյալ չափորոշիչների.

Առաջարկվող հետաքննություն (40 միավոր)՝ խնդրի ներկայացումը և կարիքի հիմնավորումը

Արդյունքների հետագա կիրառելիությունը (30 միավոր)՝ հետաքննության բացահայտումների հիմքի վրա իրավական գործընթաց նախաձեռնելու հնարավորությունը

Բյուջեն և բյուջեի նկարագրականը (30 միավոր)՝ բյուջեի համապատասխանությունը նպատակներին և առաջարկվող ծախսերի իրատեսականությունը

Ի լրումն նշվածի՝ փորձագիտական հանձնաժողովի կողմից հաշվի են առնվելու ներկայացվող առաջարկի նորարարությունը և այլ հետաքննական նյութերին չկրկնելու հանգամանքը։

Առաջարկի ներկայացման կարգը

Հայտ ներկայացնող լրագրողները պետք է ուղարկեն հետևյալ փաթեթը`

Ծրագրի առաջարկը` ստորև ներկայացված ձևաչափով

Դիմումի ձև (ծրագրի առաջարկ)

Ծրագրի աշխատանքային պլանը (Հավելված 1)


Ծրագրային բյուջեն և դրա նկարագիրը (Հավելված 2)

Գրություն լրատվամիջոցի խմբագրից՝ հրապարակման հաստատման մասին։

Խնդրում ենք ներբեռնել կից դիմումի ձևը և հավելվածները, լրացնել դրանք, որից հետո ուղարկել ստորև նշված էլ. փոստի հասցեով։

Հայտերն ընդունվում են մինչև ս.թ. հունվարի 10-ը՝ օրվա վերջ [email protected] էլեկտրոնային հասցեով` նամակի վերնագրում նշելով «Illicit Money Flows Proposal»:

Խնդրում ենք հարցերն ուղղել գրավոր նույն հասցեով` նամակի վերնագրում նշելով «Illicit Money Flows_Questions»: