Պաշտոնը` գրասենյակի կառավարիչ
Աշխատաժամանակ՝ շաբաթական 40 ժամ
Աշխատանքի սկիզբը` հնարավորինս շուտ

Վայրը` Երևան, Հայաստան, Սարյան 12

Անմիջական ղեկավար՝ Մարդկային ռեսուրսների և կազմակերպական զարգացման համակարգող

Աշխատանքի նկարագրություն

Կազմակերպությունը փնտրում է գրասենյակի կառավարչի, որը կմիանա ԹԻՀԿ փոքր թիմին և պատասխանատու կլինի Կազմակերպության գրասենյակի ադմինիստրատիվ/ֆինանսական, կազմակերպչական և տեխնիկական աշխատանքների իրականացման համար։ Գրասենյակի կառավարիչը անմիջականորեն հաշվետու կլինի մարդկային ռեսուրսների և կազմակերպական զարգացման համակարգող:

Աշխատանքային գործառույթներ

Ադմինիստրատիվ/կազմակերպչական’

 • ապահովել կապ/տեղեկատվության փոխանակում գործընկեր և շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ;
 • պարբերաբար թարմացնել կազմակերպության շահագրգիռ կողմերի կոնտակտները;
 • իրականացնել կազմակերպության թղթային և էլէկետրոնային նամակագրության գործընթացը;
 • կազմակերպել հյուրերի և այցելուների ընդունելության գործընթացը;
 • իրականացնել տնտեսական ապրանքների և գրենական պիտույքների գնումը/պատվիրումը՝ ըստ սահմանված կարգի;
 • ապահովել կազմակերպության սարքավորումների անխափան աշխատանքը, ինչպես նաև աշխատանքային անհրաժեշտ գործիքների տրամադրումը աշխատակիցներին՝ ապահովելով կապ
 • ՏՏ մասնագետի և աշխատակիցների միջև՝ ըստ անհրաժեշտության
 • կազմակերպել կազմակերպության նյութերի, այդ թվում՝ հրապարակումների, , պատճենահանման աշխատանքները` ըստ անհրաժեշտության;
 • կատարել կազմակերպության նյութերի թարգմանություններ` ըստ անհրաժեշտության
 • աջակցել կազմակերպության միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքներին, այդ թվում հյուրանոցների և սրահների ամրագրման աշխատանքներին՝ ըստ անհրաժեշտության
 • աջակցել կազմակերպության գույքագրման աշխատանքներին՝ ըստ անհրաժեշտության

Կազմակերպության մարդկային ռեսուրսներին և ֆինանսներին առնչվող փաստաթղթերի վարում

 • իրականացնել կազմակերպության կադրային աշխատանքները, այդ թվում` պատրաստել աշխատանքային և ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը, ակտերը, համաձայնագրեր, ներքին իրավական ակտերը և այլն՝ տրամադրելով դրանց պատճենները ֆինանսական թիմին;
 • կատարել աշխատողների և ծառայություն մատուցողների վերաբերյալ համապատասխան գրանցումները ՀԾ համակարգում՝ ըստ սահմանված կարգի և ժամկետների;
 • իրականացնել ֆինանսական և հաշվապահական փաստաթղթերի ֆայլավորման աշխատանքները
 • կազմակերպել ամսական կտրվածքով աշխատաժամանակի թերթիկների հավաքագրումը աշխատակիցներից։

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

Մասնագիտական կոմպետենցիաներ

 • բարձրագույն կրթություն կառավարման կամ ֆինանսների ոլորտում
 • գրասենյակի կառավարման և կադրային գործի վարման և փաստաթղթերի հետ աշխատանքի առնվազն 3 տարվա փորձ
 • աշխատանքային օրենսդրության բազային գիտելիքներ
 • բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
 • հայերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն
 • ՏՏ գիտելիքներ, ներառյալ Google Docs, ՀԾ-ի իմացությունը՝ ցանկալի

Լրացուցիչ կոմպետենցիաներ

 • ուշադրություն մանրամասների նկատմամբ
 • թիմային և անկախ աշխատելու կարողություն
 • խնդիրների լուծման և պլանավորման հմտություններ
 • շարունակական զարգացում ՝ կատարելության ձգտումով և նվիրվածություն
 • տարաբնույթ առաջադրանքներ կատարելու և սթրեսային իրավիճակներում գործելու ունակություն
 • պատասխանատվության բարձր զգացողություն

Նախընտրելի թեկնածուն պետք է լինի կազմակերպության ընդհանուր արժեքների կրողը:

Ինչպես դիմել

Եթե դուք համապատասխանում եք վերը նշված պահանջներին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը, հետաքրքրության նամակը՝ հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով [email protected] հասցեին մինչև ս.թ. հոկտեմբերի 24-ը ներառյալ՝ առարկայի մեջ նշելով «գրասենյակի կառավարիչ» բառը:

Ընտրւթյունը կիրականացվի ինքնակենսագրականի հիման վրա։ Կապ կհաստատվի միայն ընտրության առաջին փուլն անցած թեկնածուների հետ՝ հարցազրույցի և կամ թեստի հրավիրելու նպատակով:

Կազմակերպության մասին

«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2000թ.՝ ներկայացնելով Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ համաշխարհային հակակոռուպցիոն շարժումը Հայաստանում: Կազմակերպության հիմնական արժեքներն են թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը, օրինավորությունը, համարձակությունը, արդարությունը և ժողովրդավարությունը:

Կազմակերպության առաքելությունն է կոռուպցիան նվազեցնելու ու ժողովրդավարությունն ամրապնդելու ճանապարհով նպաստել լավ կառավարմանը Հայաստանում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարում շոշափելի արդյունքների հասնելու համար մենք սահմանել ենք երկարարատև տեսլականն՝ «Ձևավորել պայքարող քաղաքացի հանուն կոռուպցիայից զերծ Հայաստանի», որն ընկած է կազմակերպության 2016-20թթ. ռազմավարության հիմքում:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Մարդկային ռեսուրսների հավաքագրումն իրականացնելիս մենք առաջնորդվում ենք «հավասար աշխատանքային հնարավորություններ» սկզբունքով` բացառելով ռասայական, գենդերային, կրոնական, ազգային կամ էթնիկական, տարիքային կամ սահմանափակ աշխատունակության պատճառով որևէ խտրականության դրսևորումները՝ հիմք ընդունելով բաց և ազատ մրցակցությունը՝ անաչառ և զուրկ որևէ տեսակի առանձնահատուկ վերաբերմունքից: