Արդյունքներ Հրապարակումներ Հետազոտական զեկույցներ

Ուսուցիչների ատեստավորման և վերապատրաստման մոնիտորինգի զեկույց

Շնորհատուներ

Եվրոպական միություն

Նկարագրություն

Զեկույցն ամփոփում է Հայաստանում ուսուցիչների ատեստավորման և վերապատրաստման մոնիտորինգի արդյունքները։ Մոնիտորինգի նպատակն է՝ պարզել, թե որքանով է ուսուցիչների ատեստավորման և դրա շրջանակներում իրականացվող վերապատրաստումների գործընթացը ծառայում իր նպատակին, ինչպես նաև բացահայտել ուսուցիչների ատեստավորման և վերապատրաստման գործընթացում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը։

Զեկույցը պատրաստվել է Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «Քաղաքացիական հասարակության շրջանում հանրային հաշվետվողականության ապահովման մեխանիզմների ամրապնդման (ՍԱՆԿՈՒՍ)» ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրն իրականացվում է «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի» (ԹԻՀԿ) կողմից։

Այս կայքն օգտագործում է քուքիներ՝ իր անհրաժեշտ գործառույթները ապահովելու, ինչպես նաև այցելուների համագործակցությունը կայքի հետ բարելավելու նպատակով։
Քուքիների վերաբերյալ առավել ընդհանուր տեղեկատվության համար ծանոթացե՛ք HTTP քուքիների մասին այս հոդվածին: